Stefan Fässler ()      Lizenz Nr: 3194    Club: Ruderbach   Punktestand aktuell: 12.0453   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Stefan Fässler      -0.7054 Ruderbach
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Stefan Fässler      -4 Ruderbach
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Stefan Fässler      -3 Ruderbach
14.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Keller 0-3 3-11 4-11 6-11   C3 -2.2445 Ü35 Bodensee
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Keller 0-3 11-13 5-11 7-11   C3 -3.0096 Ü35 Bodensee
23.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Irvan Bruderer 0-3 0-11 4-11 5-11   C3 -2.1403 Ü40 Appenzell
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Stefan Fässler 0-0      0 Ruderbach
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Stefan Fässler      -5 Ruderbach
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Stefan Fässler      -5 Ruderbach
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Stefan Fässler      -5 Ruderbach
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Stefan Fässler      -5 Ruderbach
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Stefan Fässler      -5 Ruderbach
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Stefan Fässler      -5 Ruderbach
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Stefan Fässler      -5 Ruderbach
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Stefan Fässler      -5 Ruderbach
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Stefan Fässler      -5 Ruderbach
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Stefan Fässler      -4 Ruderbach
29.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Ken Wacker 0-3 3-15 2-15 3-15   C1 0 Ü40 Seegarten